Повече информация за змиите

Всички знаем колко неприятни са змиите за хората. Те всяват страх и ужас за нас, а по-неприятното тук е, че понякога ги срещаме дори в домовете си. В България се срещат 18 вида змии, два от които имат отрова опасна и за човека. Отровата на нашите змии представлява микс от хемотоксини (засягат кръвта и нейните функции), невротоксини (повлияват предаването на нервния импулс чрез взаимодействие с мембранните протеини или йонните канали) и други токсини с по-слаба проява. Отровните видове в България са пепелянката и усойницата и въпреки, че ухапванията на хора са рядкост е добре да се пазим от тях.

Сподели нашата страница в: