Змии – отровни и неотровни видове в България

Змиите са разнообразна група влечуги, срещащи се в много части на света, включително и в България. Тези безкраки, месоядни животни имат дълги, стройни тела и са адаптирани за различни местообитания и поведение. В тази статия ще разгледаме различните видове змии, срещащи се в България, техните местообитания и поведение, както и как да ги идентифицираме и безопасно да се справяме с тях.

В случай, че имате нашествие от тези влечуги можете да научите повече за нашата услуга по прогонване на змии тук. Важно е да отбележим, че при тови вредител можем да помогнем само чрез бариерна обработка – тоест преди да е влязъл в дома Ви. Не предлагаме заловяване или извеждане на вече навлезли змии в дадено помещение.

Разпространени в България видове

В България се срещат много различни видове змии, включително отровни и неотровни. Сред отровниците едни от най-често срещаните видове в България са Обикновената усойница (Vipera berus) и Пепелянката (Vipera ammodytes). А сред неотровните змии можем да видим Ескулаповият смок (Zamenis longissimus) и Обикновеният Смок (Natrix natrix). Тези змии се различават по размер, цвят и поведение и могат да бъдат намерени в различни местообитания, включително гори, полета и градини.

Местообитания и поведение

Змиите се срещат в различни местообитания в България, включително гори, полета, градини и градски райони. Те са адаптирани към редица среди и могат да бъдат намерени както в сухоземни, така и във водни местообитания. Змиите са месоядни и се хранят с голямо разнообразие от плячка, включително гризачи, птици, влечуги и насекоми. Те са известни с отличното си обоняние и способността си да откриват плячка чрез вибрации в земята. Змиите също са адаптирани за движение и могат да пълзят, плуват и се катерят в зависимост от местообитанието и поведението.

Безопасност при среща със змия

Важно е да можете да идентифицирате и да стоите настрана от змиите, тъй като някои видове са отровни и могат да причинят сериозни проблеми или дори смърт. Неотровните змии могат да бъдат разграничени от отровните по кръглите си зеници, липсата на отровни зъби и наличието на един ред люспи от долната страна на опашката. Отровните змии могат да бъдат идентифицирани допълнително по наличието на триъгълна глава, отровни зъби и двоен ред люспи от долната страна на опашката. Когато срещнете змия, важно е да запазите спокойствие и да избягвате да я приближавате или да я докосвате. Описаните по-горе белези са най-общи за отровните и неотровните змии. Въпреки това точното определяне на вида е по-трудна задача. С цел безопасност по-долу ще опишем характерните белези на двата отровни вида в България.

Как да разпознаем отровните змии в България?

Както вече споменахме по-горе Усойницата и Пепелянката са двата отровни вида змии, срещащи се в България. Ето как да разпознаете тези два вида:

Vipera berus (Обикновена усойница): Обикновената усойница е отровна змия, която се среща в много части на Европа, включително и в България. Това е средно голяма змия, с дължина на тялото около 50-80 см и характерна триъгълна глава. Обикновената усойница е кафява или сива на цвят и има шарка от тъмни, зигзагообразни петна по гърба. Има отровни зъби, които се намират в предната част на устата му и могат да бъдат сгънати назад, когато не се използват. Обикновената усойница е активна през деня и често се среща в гори, полета и градини.

Vipera ammodytes (Пепелянка или пясъчна усойница): Vipera ammodytes всъщност е синоним на вида Cerastes ammodytes, който е известен като пясъчна усойница, рогата усойница или както в България я знаем – просто Пепелянка. Това е малка до средно голяма змия, с дължина на тялото около 50 см и триъгълна глава. Пепелянката е светлокафява или сива на цвят и има шарка от тъмни, зигзагообразни петна по гърба. Характеризира се с чифт рога или люспи над очите, които и придават отличителен външен вид. Активна е през деня и често се среща в пясъчни или скалисти местообитания, като пустини, плажове и скали. Важно е да запомните, че пясъчната усойница е отровна и трябва да се внимава с нея.

За да идентифицирате тези змии, е важно да потърсите тяхната отличителна триъгълна глава, отровни зъби и зигзагообразни петна. Също така е важно да запомните, че и двата вида са отровни и трябва да се третират с повишено внимание. Ако не сте сигурни относно идентифицирането на змия, най-добре е да потърсите помощта на професионалист или местен орган за защита на дивата природа.

Сподели нашата страница в: