Повече информация за мухите

Мухите се появяват в края на май и са активни до късна есен. През летните месеци числеността им се увеличава много бързо. Използват за храна и място за размножаване разлагащи се органични материи, растителни и животински. Мухите участват в разпространяването на голям брой заболявания /дизентерия, салмонелоза, холера и други/.Мухите безпокоят хората по време на работа, почивка и сън. Най-правилният начин за борба с мухите е премахване на биотопите/хранителни отпадъци, животинска тор и други/. За целта домакинската смет трябва да се събира в плътно затварящи се кофи а животинската тор да се извозва. 

Сподели нашата страница в: