Повече информация за мравките

Мравките са насекоми, които също може да се открият в жилищата на хората. Най-често срещана е червената фараонова мравка. Мравките живеят в големи семейства-мравуняци. В новите жилищни комплекси топлофицирането създава благоприятни условия за развъждане на мравки. Те бързо проникват от едно помещение в друго, което налага борбата с мравките да се провежда едновременно във всички съседни помещения. През топлите месеци мравките могат да се придвижват и по външната страна на сградите. Те правят гнездата си в трудно достъпни места: между етажите, в стените под мазилката, зад хладилника, под дъските на пода, зад рамките на вратите и прозорците, в електрическите табла. Мравките пренасят различни микроорганизми, които са причинители на инфекциозни заболявания-дизентерия, коремен тиф и други.

Сподели нашата страница в: