Повече информация за гризачите

Гризачите са не само неприятни, но и опасни съжители. Те разпространяват много инфекциозни заболявания по хората и домашните животни. Гризачите замърсяват хранителните продукти и предметите на бита със своите екскременти, урина, косми и други. Те са активни през нощта, предпочитат тъмнината и затова населяват мазета, тавани, бараки, изоставени постройки, канализационни шахти и други такива помещения. Гризачите имат силно развито обоняние и слух. Умеят да се катерят и плуват.

Сподели нашата страница в: