Повече информация за къртиците

В България е разпространена предимно Европейската къртица. Те имат лопатовидни предни крайници и здрави нокти. Движат се бързо под повърхността на почвата, където изкопават дълги проходи и изхвърлят почвата във вид на купчинки. Хранят се с ларви на насекоми. Къртиците са вредители, защото когато ровят се засягат посевите и те изсъхват. Най-много страдат новозасадените растения. Наличието на къртици лесно се установява по образувалите се купчинки с пръст по повърхността на почвата. Къртиците създават неудобство и при терени засадени с райграс,тъй като купчинките затрудняват косенето на тревата. 

Сподели нашата страница в: