Повече информация за хлебарките

В България най-разпространените видове хлебарки са Германската, Черната и Американската. Хлебарките са активни през нощта, но ако са в голяма численост се виждат по всяко време. Те пълзят навсякъде: предмети, храна, отходни места, канали. Хлебарките са преносители на патогенни микроорганизми, които причиняват дизентерия, коремен тиф, хепатит и други. Хлебарките могат да се заселят в дома ни чрез амбалаж от различни стоки. След заселването им в една сграда те се разпространяват до последният етаж, като преминават през пролуки, цепнатини, отвори покрай тръбите, чрез каналната мрежа. Често строителните грешки и недостатъци по сградите благоприятстват тяхното размножаване и заселване на повече места.

Сподели нашата страница в: