Информация за видовете хлебарки и начини за унищожаване

Хлебарките биват много различни видове, но ние в България познаваме най-вече 4 от тях. Те са:

  • Германска хлебарка (Blattella germanica);
  • Дългоантенеста хлебарка (Supella longipalpa);
  • Ориенталска хлебарка (Blatta orientalis);
  • Американска хлебарка (Periplaneta americana).

Дългогодишната ни практика показва, че най-сериозен проблем представлява германската или известна още като кафява хлебарка. Именно в борбата с нея сме положили и най-големи усилия за разработване на ефикасен метод, който гарантира тяхното унищожаване на 100% само с една единствена обработка. Вижте повече информация и цени за пръскане срещу хлебарки.

Германска (кафява) хлебарка

Германската хлебарка обитава предимно кухните в жилищата. При разрастване на проблема с нея обаче често може да се срещне и в други помещения в дома. В такива случаи практиката ни показва, че за укритие използва места като: корнизи, подматрачни рамки, легла, маси, гардероби, пукнатини, зад конкатки, във въздушни джобове зад тапети или ламперии, както и още много други непредполагаеми места.

Германската хлебарка достига до размери от максимум 2 см. Изключително приспособим вид е, но като цяло предпочита влажни и топли места. Размножава се изключително бързо чрез отлагане на яйчни торбички, в които могат да се открият до около 60 яйца в рамките на едно снасяне. Яйцата от яйчната торбичка се излюпват само след няколко часа, тъй като женската преди това ги е носила няколко седмици в тялото си докато се развият.

Както повечето хлебарки и този вид няма склонност да хапе, но често срещано поведение е да влизат в ушите на спящи хора, което може да доведе до сериозна медицинска интервенция. Видът също така пренася страшно много вредни патогени, с които може да зарази храна при досег с нея. Вредните бактерии се разнасят посредством краката и, но също така и след повръщане на част от консумираната от нея храна, която е останала несмляна.

Миграцията на вида е предимно вертикална, което се обуславя от характеристиките на жилищното строителство в страната. Иначе казано често използват ВиК тръби или тръбните трасета на отоплението, за да се придвижват. По този начин се разпространяват лесно и в съседни жилища по вертикален принцип. Освен това много често се случва разнасянето им да е в следствие на закачане по-дрехи или чрез багажи. Почти е сигурно, че след пренасянето ще последва образуване на гнездо, а от там и проблем. За щастие ние от “Тони ДДД” имаме “лекарство” за тези хлебарки (както го наричат част от клиентите ни) и ги унищожаваме само с 1 пръскане дори когато проблемът е станал огромен.

Дългоантенеста хлебарка

Дългоантенестата хлебарка се среща доста по-рядко в страната, но много често бива бъркана с кафявата, тъй като местообитанията и поведението на двата вида са много сходни. Тя е около 2 пъти по-малка от германската и се отличава с това, че по хитиновата и обвивка има жълтеникави и оранжеви цветове. Въпреки че размножаването тук е по-бавно и с по-малобройни котила тя представлява също толкова голям проблем, колкото и кафявата хлебарка. Една от малкото разлики е, че дългоантенеският вид предпочита малко по-сухи места от кафявата хлебарка и това увеличава склонността и да се крие в мебели, а наред с това увеличава и шанса тя да бъде срещната в места различни от кухненския бокс.

Обработката срещу longipalpa не се различава от тази срещу germanica, тъй че при наличие едновременно и на двата вида ефектът би бил все толкова унищожителен за тях.

Ориенталска (черна) хлебарка

Черната или ориенталската хлебарка най-често създава проблем в мокрите помещения и в мазетата. Достига размери до 3 см и се размножава далеч по-бавно от другите видове. Животът и продължава до 1 година, но като цяло има силно изразено сезонно присъствие. Първите по-големи популации се наблюдават още в ранна пролет, а практиката ни показва, че при невзети навреме мерки проблемът с нея ескалира в месеците от Юни до Август. Обработката срещу нея се различава коренно от тази при предходните два вида.

При наличие на кафява хлебарка в апартамент например първите стъпки са да се предвиди обработка срещу хлебарки в мазетата и под покривните пространства, която се извършва със специализирана техника. Прочетете повече тук: пръскане във входа срещу хлебарки – цени.Третирането на мазетата обаче не изключва нуждата от пръскане и в самия апартамент, където обработката се прави с ръчна пръскачка, но се обръща внимание най-вече на мокрите помещения, антретата и первазите. Това са именно и местообитанията и когато става въпрос за жилище.

Американска хлебарка

Американската хлебарка пък е най-големият от четирите вида – достига до около 5см. Тя също обитава мазета и покриви, като за разлика от черната този вид предпочита доста по-високи температури. Именно за това се среща често и в абонатни станции. На цвят е кафява с ръждив отенък. Обработката срещу нея отлично се съчетава с тази срещу черните хлебарки.

Ние от “Тони ДДД” ЕООД имаме опит в унищожаването на хлебарките и от четирите вида. При всички случаи се справяме с проблема само с едно пръскане.

Сподели нашата страница в: