Дезинфекция – Пръскане срещу вируси и бактерии

Дезинфекцията е метод, чрез който се предотвратява разпространяването на заразните заболявания /унищожаване на болестотворни микроорганизми/ във ваншната среда . Тя се провежда в обекти на общественото хранене, предприятия обработващи животински продукти, места за търговия с хранителни продукти, здравни и детски заведения, хотели и други. Поддържането на добра хигиена в помещенията, в които живеем и работим води до намаляване на микроорганизмите и осигуряване на здравословна среда. Микробите се пренасят чрез обувки, дрехи, храна, вода, предмети и други. Дезинфекция се налага да се извърши след наводнения на сгради и в случаите на заразно болен.

Сподели нашата страница в: