Пръскане/Намазване срещу мухи

ПРЕДИ ОБРАБОТКАТА

Преди третирането срещу мухи е препоръчително да бъдат забърсани профилите на дограмите и мебелите, така че на да няма прах в помещенията.


ПО ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА

Процесът започва с оглед за следи от мухи. Обработката се извършва чрез опръскване или намазване на повърхностите, на които мухите обичат да кацат. Това са най-често профилите на дограмите, някои мебели, както и други бели повърхности.


СЛЕД ОБРАБОТКАТА

Не се изисква нищо от Вас след обработката.

За всяка извършена обработка се изготвя протокол съгласно издадения образец от МЗ, който съдържа наименованието на препарата, концентрацията, употребеното количество и мерките за безопасност.


ЦЕНИ:

Обработка на помещение до 100 кв.м.45,00 лв.


Работим в района на ПЛОВДИВ и ПАЗАРДЖИК

Сподели нашата страница в: