Пръскане срещу мравки

ПРЕДИ ОБРАБОТКАТА

Не се изисква нищо от Вас преди обработката


ПО ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА

Третирането срещу мравки се извършва чрез поръсване с прах или опръскване с инсектициден разтвор на повърхностите, където те са били забелязани. Би било добре да ни посочите местата с точност.


СЛЕД ОБРАБОТКАТА

След обработката препаратът не трябва да се измива за следващите 24 часа. В голям процент от случаите еднократната обработка е достатъчна за решаване на проблема.

За всяка извършена обработка се изготвя протокол съгласно издадения образец от МЗ, който съдържа наименованието на препарата, концентрацията, употребеното количество и мерките за безопасност.


ЦЕНИ:

Обработка на 1 жилище35,00 лв.


Работим в района на ПЛОВДИВ и ПАЗАРДЖИК

Сподели нашата страница в: