Залагане на отрови срещу гризачи (мишки и плъхове) – дератизация

✓ С професионални (по-силни) отрови
✓ Само с 1 посещение
✓ Дълъг остатъчен ефект


ПРЕДИ ОБРАБОТКАТА

Действията, които биха помогнали при борбата с плъховете са: премахване на растителността в близост до сградите, отстраняване на стари мебели и електро уреди, запушване на фуги и отвори в основата на сградата, покрива, пода или стените, поставяне на ситна решетка на каналните отвори.


ПО ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА

Поставят се пластмасови дератизационни кутии (тунели), в които се поставят отровни примамки срещу гризачи. Кутиите се прикрепят около сградите така че да са неподвижни.


СЛЕД ОБРАБОТКАТА

Не се изисква нищо от Вас след обработката.

За всяка извършена обработка се изготвя протокол съгласно издадения образец от МЗ, който съдържа наименованието на препарата, концентрацията, употребеното количество и мерките за безопасност.


ЦЕНИ:

Обработка на жилище до 100 кв.м.55,00 лв.
Обработка на открити площи (дворове, навеси) до 1 декар65,00 лв.
Обработка на мазе (за сгради до 8 ет.)65,00 лв.
За всеки следващ етаж в по-високи сгради (доплащане)5,00 лв.


Обслужваме района на ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, СТАРА ЗАГОРА и ХАСКОВО

Сподели нашата страница в: