Обработване с репелент срещу къртици

✓ Неотровно и напълно безвредно
✓ Прогонва ги директно от дупките


ПРЕДИ ОБРАБОТКАТА

Преди обработката е много важно да ни посочите местата, където сте виждали къртици.


ПО ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА

Третирането срещу къртици има за цел тяхното прогонване, а не убиване. Работи се с репелент, който се поръсва във всяка дупка по определен начин. Репелентът има аромат, който не се долавя от човека, но е неприятен за вредителите.


СЛЕД ОБРАБОТКАТА

Не се изисква нищо от Вас след обработката.

Къртиците обикновено напускат местообитанията си в следващите няколко дни до една седмица. В много голям процент от случаите НЕ се налага повторна обработка.

За всяка извършена обработка се изготвя протокол съгласно издадения образец от МЗ, който съдържа наименованието на препарата, концентрацията, употребеното количество и мерките за безопасност.


ЦЕНИ:

Обработка на до 15 дупки55,00 лв.


Работим в района на ПЛОВДИВ и ПАЗАРДЖИК

Сподели нашата страница в: