Пръскане срещу кърлежи (дезакаризация)


ПРЕДИ ОБРАБОТКАТА

Преди уговаряне на посещението за обработка е необходимо да се съобрази метеорологичната обстановка. Обработки не се извършват при силен вятър, дъжд и  температури надхвърлящи 30°С. Също така е важно тревата да бъде суха. За максимален резултат е желателно третирането да се извърши при прогноза изключваща дъжд в следващите 24 часа.

От страна на клиента се изисква тревните площи бъдат окосени.


ПО ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА

Обработката се извършва с разтвор за професионална употреба и с моторна (бензинова) пръскачка, която осигурява необходимите дължина на струята и налягане. Тревата се опръсква до нейното плътно омокряне.


СЛЕД ОБРАБОТКАТА

След обработката е необходимо да се ограничи достъпа до тревните площи за следващите 24 часа. Възможно е да има остатъчна миризма от препарата. Повторна обработка срещу кърлежи е рядко необходима. Обикновено едно третиране в пролетните месеци е достатъчно.

За всяка извършена обработка се изготвя протокол съгласно издадения образец от МЗ, който съдържа наименованието на препарата, концентрацията, употребеното количество и мерките за безопасност.


ЦЕНИ:

Минимална цена за обработка (площи до 1 декар)65,00 лв. общо
Обработка на всеки следващ декар25,00 лв. за декар
Обработка на площи над 10 декараПо договаряне


Работим в района на ПЛОВДИВ и ПАЗАРДЖИК

Сподели нашата страница в: