Пръскане срещу кърлежи (дезакаризация)


✓ С моторна пръскачка под високо налягане
✓ 100% унищожаване още в първите часове
✓ Необходими са само 1 – 2 обработки годишно


ПРЕДИ ОБРАБОТКАТА

Преди уговаряне на посещението за обработка е необходимо да се съобрази метеорологичната обстановка. Обработки не се извършват при силен вятър, дъжд и  температури надхвърлящи 30°С. Също така е важно тревата да бъде суха. За максимален резултат е желателно третирането да се извърши при прогноза изключваща дъжд в следващите 24 часа.

От страна на клиента се изисква тревните площи бъдат окосени.


ПО ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА

Обработката се извършва с разтвор за професионална употреба и с моторна (бензинова) пръскачка, която осигурява необходимите дължина на струята и налягане. Тревата се опръсква до нейното плътно омокряне.


СЛЕД ОБРАБОТКАТА

След обработката е необходимо да се ограничи достъпа до тревните площи за следващите 24 часа. Възможно е да има остатъчна миризма от препарата. Повторна обработка срещу кърлежи е рядко необходима. Обикновено едно третиране в пролетните месеци е достатъчно. Въпреки това в случай, че третирането е закъсняло спрямо сезона е възможно да се наложи втора обработка след време.

За всяка извършена обработка се изготвя протокол съгласно издадения образец от МЗ, който съдържа наименованието на препарата, концентрацията, употребеното количество и мерките за безопасност.


ЦЕНИ:

Обработка на тревни площи до 1 декар95,00 лв.
Обработка за всеки следващ декар (доплащане)25,00 лв.


Обслужваме района на ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, СТАРА ЗАГОРА, ХАСКОВО, СЛИВЕН, БУРГАС, СОФИЯ и ПЕРНИК

Сподели нашата страница в: