Пръскане срещу хлебарки във вашия дом


При нас в 99% от случаите НЕ СЕ НАЛАГА ПОВТОРНА ОБРАБОТКА! Тъй като използваме препарати от висок клас с много дълъг остатъчен ефект, едно третиране срещу хлебарки може да разреши проблема Ви за дълъг период от време.


ПРЕДИ ОБРАБОТКАТА

Преди да дойдем имаме нужда от малко помощ от Ваша страна. Тъй като най-честото местообитание на хлебарките е в кухните, ще е необходимо да изпразните до колкото е възможно кухненските шкафове. Колкото по-добър достъп имаме до потенциалните местообитания, толкова по-добър ще бъде резултата след обработката.


ПО ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА

Обработката се извършва в празни от хора и животни помещения както гласи наредбата на МЗ. Процесът започва с извършване на мониторинг за наличие и определяне на вида на вредителите. Самото третиране се извършва с т.нар. ръчна пръскачка и трае от няколко минути до половин час в зависимост от площта на жилището. Чрез опръскване се създават отровни точки най-вече на места, които са едновременно благоприятни за обитаване от хлебарки и недостъпни за човека.

Винаги подбираме препарати, които са разрешени за употреба на европейския пазар и са напълно безвредни за хората и околната среда.


СЛЕД ОБРАБОТКАТА

Препаратите, които използваме не оставят никаква миризма, но въпреки това след третиране е препоръчително помещенията да бъдат затворени и свободни от хора и животни за един-два часа, а веднага след това да се проветри.

За всяка извършена обработка се изготвя протокол съгласно издадения образец от МЗ, който съдържа наименованието на препарата, концентрацията, употребеното количество и мерките за безопасност.


ЦЕНИ:

Обработка на 1 жилище до 100 кв.м.35,00 лв.
Обработка на 2-4 жилища до 100 кв.м. 30,00 лв.
Обработка на над 5 жилища до 100 кв.м. 25,00 лв.


Работим в района на ПЛОВДИВ и ПАЗАРДЖИК

Сподели нашата страница в: