Пръскане срещу хлебарки на мазета и общи части

ПРЕДИ ОБРАБОТКАТА

Преди да дойдем имаме нужда от малко помощ от Ваша страна. С цел максимален ефект от третирането ще е необходимо да осигурите достъп до възможно най-голям брой помещения във Вашите мазета, подпокривни пространства или общи части. Ще бъде от помощ също така ако посочите местата, където най-често сте забелязвали хлебарки.


ПО ВРЕМЕ НА ОБРАБОТКАТА

Процесът започва с оглед на помещенията. Когато се касае за пръскане на мазета или общи части третирането се извършва с т.нар. моторна (бензинова) пръскачка, която осигурява нужното налягане за достигане на препарата до най-недостъпните места. Процедурата трае от няколко минути до половин час. За подпокривни пространства се извършва преценка на място кой ще бъде най-удачният метод.


СЛЕД ОБРАБОТКАТА

След приключване на третирането е необходимо да се ограничи достъпа на хора до мазетата за период от 24 часа.

За всяка извършена обработка се изготвя протокол съгласно издадения образец от МЗ, който съдържа наименованието на препарата, концентрацията, употребеното количество и мерките за безопасност.


ЦЕНИ:

Обработка на мазе и стълбище (за сгради до 8 ет.)65,00 лв.


Работим в района на ПЛОВДИВ и ПАЗАРДЖИК

Сподели нашата страница в: