ДДД договори за абонаментно обслужване на фирми

Тони ДДД има дългогодишен опит в абонаментното обслужване на фирми във връзка с изискванията на Агенцията по храните. В случай, че имате нужда от договор за ДДД не се колебайте да ни потърсите.


Колко струва ДДД услугата по договор?

Ние ще дойдем да направим безплатен оглед на обекта и ще изготвим най-добрата оферта за Вас. Цената за обслужване зависи от вида на обекта и от неговата площ. В случай, че офертата Ви допада можем веднага да пристъпим към сключване на договора за ДДД. 


Какво е договор за ДДД?

Нашият договор не е обвързващ за Вас и в случай че не сте доволни или не желаете повече да използвате услугата винаги може да бъде прекратен по Ваше желание.
В договора за ДДД се упоменава конкретния обект със своите адрес и площ, както и името на фирмата на клиента. Той е важно изискване от страна на Агенцията по храните за всички обекти свързани с хранителния бранш. Приложено към него се изготвят и всички други необходими документи, които проверяващите органи или Вашият одитор изискват.


Какво представлява ДДД обработката?

За да гарантираме чистота от вредители, както и да осигуряваме всички необходими документи, които гарантират Вашата изрядност пред Агенцията по храните е необходимо да посещаваме обекта ежемесечно. В зависимост от сезона и нуждата на клиента се извършват третирания срещу хлебарки, бълхи, мухи, гризачи или други вредители. В едно посещение могат да бъдат извършени няколко различни обработки срещу различните вредители, което няма да повлияе на абонаментната такса. Посещенията се извършват в удобно за клиента време съобразено с вида на обекта и работното време. Обработките се извършват дискретно с препарати от висок клас, които са напълно безопасни за човека и не оставят никаква миризма след обработката. Ще свършим работата си така, че да не пречим по никакъв начин на работния Ви процес.


Кои са необходимите документи, които ДДД фирмата изготвя?

След приключване третирането се изготвят следните документи:

  • Попълва се протокол съобразен с изискванията на наредбата на МЗ, който указва датата и часа на посещението, информация за използваните препарати, номерата на съответните разрешителни, мерките за безопасност и друга важна информация;
  • Обработката се вписва в задължителния „Дневник за извършените дезинфекции, дезинсекции и дератизации“;
  • Когато е била извършена дератизация се изготвя и съответния чек лист за заложените отровни и неотровни примамки в обекта;
  • Предоставя се фактура за плащане.

Освен тези документи проверяващите или Вашият одитор може да изискват и други документи, които ние винаги изготвяме безплатно, а именно: Картосхема на заложените примамки; Информационни листове за безопасност; Санитарни разрешителни; Анализи на тенденциите във връзка с наличието на вредители; Програми за ДДД обработки.


Как процедираме в случай на проблем?

ПРОБЛЕМ С ВРЕДИТЕЛИ:

В случай, че след третиране от наша страна проблемът не е решен, то в договора е посочен гаранционен срок за всяка обработка, в рамките на който ще дойдем да обработим повторно за наша сметка.

ДОКУМЕНТАЛЕН ПРОБЛЕМ:

В случай, че проверяващите органи или Вашия одитор имат допълнителни изисквания относно документацията ще отреагираме в максимално кратък срок за осигуряване на допълнително изискваните документи безплатно.


Работим в района на ПЛОВДИВ и ПАЗАРДЖИК

Сподели нашата страница в: