ДДД договори за абонаментно обслужване на фирми

✓ Необвързващ и без никакви неустойки
✓ Включва всички документи за РЗИ, БАБХ, одитори
✓ Третирания срещу всички вредители
✓ Без никакви доплащания
✓ Безплатно второ посещение в месеца при нужда
✓ От 25,00 лв. на месец


Тони ДДД има дългогодишен опит в абонаментното обслужване на фирми във връзка с изискванията на Агенцията по храните. В случай, че имате нужда от договор за ДДД не се колебайте да ни потърсите.

Предлагаме нашите услуги на територията на цяла Южна България. Често можете да видите нашите колеги и автомобили в Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково, Ямбол, Пазарджик. Във всички тези градове, както и в околните населени места предлагаме качествени услуги по ДДД.


Колко струва ДДД услугата по договор?

Ние ще дойдем да направим безплатен оглед на обекта и ще изготвим най-добрата оферта за Вас. Цената за обслужване зависи от вида на обекта и от неговата площ. В случай, че офертата Ви допада можем веднага да пристъпим към сключване на договора за ДДД. 


Какво е договор за ДДД?

Нашият договор не е обвързващ за Вас и в случай че не сте доволни или не желаете повече да използвате услугата винаги може да бъде прекратен по Ваше желание.
В договора за ДДД се упоменава конкретния обект със своите адрес и площ, както и името на фирмата на клиента. Той е важно изискване от страна на Агенцията по храните за всички обекти свързани с хранителния бранш. Приложено към него се изготвят и всички други необходими документи, които проверяващите органи или Вашият одитор изискват.


Какво представлява ДДД обработката?

За да гарантираме чистота от вредители, както и да осигуряваме всички необходими документи, които гарантират Вашата изрядност пред Агенцията по храните е необходимо да посещаваме обекта ежемесечно. В зависимост от сезона и нуждата на клиента се извършват третирания срещу хлебарки, бълхи, мухи, гризачи или други вредители. В едно посещение могат да бъдат извършени няколко различни обработки срещу различните вредители, което няма да повлияе на абонаментната такса. Посещенията се извършват в удобно за клиента време съобразено с вида на обекта и работното време. Обработките се извършват дискретно с препарати от висок клас, които са напълно безопасни за човека и не оставят никаква миризма след обработката. Ще свършим работата си така, че да не пречим по никакъв начин на работния Ви процес.


Кои са необходимите документи, които ДДД фирмата изготвя?

След приключване третирането се изготвят следните документи:

  • Попълва се протокол съобразен с изискванията на наредбата на МЗ, който указва датата и часа на посещението, информация за използваните препарати, номерата на съответните разрешителни, мерките за безопасност и друга важна информация;
  • Обработката се вписва в задължителния „Дневник за извършените дезинфекции, дезинсекции и дератизации“;
  • Когато е била извършена дератизация се изготвя и съответния чек лист за заложените отровни и неотровни примамки в обекта;
  • Предоставя се фактура за плащане.

Освен тези документи проверяващите или Вашият одитор може да изискват и други документи, които ние винаги изготвяме безплатно, а именно: Картосхема на заложените примамки; Информационни листове за безопасност; Санитарни разрешителни; Анализи на тенденциите във връзка с наличието на вредители; Програми за ДДД обработки.


Как процедираме в случай на проблем?

ПРОБЛЕМ С ВРЕДИТЕЛИ:

В случай, че след третиране от наша страна проблемът не е решен, то в договора е посочен гаранционен срок за всяка обработка, в рамките на който ще дойдем да обработим повторно за наша сметка.

ДОКУМЕНТАЛЕН ПРОБЛЕМ:

В случай, че проверяващите органи или Вашия одитор имат допълнителни изисквания относно документацията ще отреагираме в максимално кратък срок за осигуряване на допълнително изискваните документи безплатно.


Обслужваме района на ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, СТАРА ЗАГОРА, ХАСКОВО, СЛИВЕН и ЯМБОЛ


Често задавани въпроси за ДДД договора по изискване на РЗИ (ХЕИ), БАБХ (агенцията по храните), одитори.

✆ 0879 40 30 13 - toniddd.bg
Договорът за ДДД, който предлагаме ние е абсолютно необвързващ, без никакви неустойки и доплащания. Той е задължителен реквизит, който се изисква от агенцията по храните за всички търговски обекти, в които се продават или произвеждат хранителни продукти. Към него се прилагат и други документи, които ДДД фирмата осигурява при всяка обработка. Сключвайки договор с нас Вие си осигурявате 100% гаранция за изрядни документи и чистота от всякакви вредители без никакви доплащания.

✆ 0879 40 30 13 - toniddd.bg
Цената за услугата винеги се определя след направен оглед на обекта. Минималната крайна цена, която можем да предложим за най-малките търговски обекти е 25лв. на месец. За по-големи обекти цената разбира се е по-висока. В тази месечна такса винаги са включени абсолютно всички необходими обработки със 100% гаранция за чистота от вредители. При възникнала необходимост от повторна обработка в рамките на месеца не дължите нищо. При нас няма абсолютно никакви доплащания.

✆ 0879 40 30 13 - toniddd.bg
По изискване на Агенцията по храните от договор за дезинфекция, дезинсекция и дератизация се нуждаят всички търговски обекти, които продават, произвеждат или обработват хранителни продукти дори ако те са пакетирани. Ето и някои примери за такива обекти: Ресторанти, кафенета, магазини, павилиони, сладкарници, складове за храни или опаковки, цехове за храни или опаковки, хотели, болници, медицински центрове, детски градини, детски центрове, молове, търговски центрове и други. Фирма "Тони ДДД" може да предложи изгоден договор за ДДД за всички видове обекти.

✆ 0879 40 30 13 - toniddd.bg
Ние от "Тони ДДД" винаги извършваме обработките дискретно и в удобно за клиента време. Третираме винаги с разрешени от МЗ препарати, които нямат никаква остатъчна миризма и не пречат по никакъв начин на работния процес, а наред с това са и 100% безвредни за околните. След всяка обработка се попълват и съответните документи.

✆ 0879 40 30 13 - toniddd.bg
След обработка по договор съставяме всички документи, които могат да изискват от Вас агенцията по храните (БАБХ), РЗИ (бившето ХЕИ) или одиторът Ви. Някои от тези документи са: Протокол за извършена ДДД обработка напълно съобразен с изискванията по наредба №1/05.01.2022г, Чек-лист на заложените дератизационни примамки, Попълване на дневник за ДДД дейности, Изготвяне на карто-схема на заложените примамки и др.
Освен всички обичайни документи имаме готовност да се съобразим и с други документални изисквания, които биха имали Вашите проверяващи.

✆ 0879 40 30 13 - toniddd.bg
Всички обработки, които извършваме във Вашия ресторант, магазин, павилион, склад, цех и други идват със 100% гаранция за чистота от вредители. Тъй като обслужваме абонатите си ежемесечно гаранцията е безсрочна. Иначе казано ако по някаква причина се наложи да обработим обекта Ви два или дори повече пъти в рамките на месеца Вие няма да доплатите нищо. Дължите единствено предварително определената месечна такса, а ние от своя страна се ангажираме да извършим колкото и каквито е необходимо обработки, за да няма вредители в обекта.

✆ 0879 40 30 13 - toniddd.bg
Не се притеснявайте! Ако по някаква причина бизнесът Ви не потръгне или решите да прекратите договора с нас по лични причини (за които не дължите обяснение) ние няма да Ви таксуваме с никакви неустойки. Договорът ще се счита за прекратен веднага щом ни уведомите, че не желаете повече да ползвате нашата услуга.

✆ 0879 40 30 13 - toniddd.bg
За да изготвим всички документи са необходими единствено данни за фирмата Ви, както и адрес и вид на обекта. Когато дойдем на оглед при Вас обикновено имаме готовност веднага да извършим първата обработка и да изготвим абсолютно всички необходими документи. Наред с това веднага издаваме и фактура.

✆ 0879 40 30 13 - toniddd.bg
Да. След всяка извършена обработка фирмата ни издава фактура за плащане на абсолютно всички клиенти. Приемаме плащания в брой, с карта и по банков път.

Сподели нашата страница в: