Борба с хлебарки

Пръскане срещу кафяви хлебарки в апартамент в Пловдив с Тони ДДД

Posted on

Какви видове хлебарки се срещат в България? В България се срещат само няколко вида хлебарки от общо над 4,000 вида познати на учените в света. Най-често срещаните видове са: Ориенталската/черна хлебарка, носеща латинското наименование Blatta orientalis; Германската/кафява хлебарка, която пък носи латинското име Blatella germanica; Американската хлебарка – Periplaneta americana. Кафяви хлебарки – повече информация. […]

Сподели нашата страница в: